REGULAMIN - sklepu internetowegoRegulamin

Sklep Internetowy www.galki.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. Postawnienia ogólne


2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym


3. Warunki zawierania umowy sprzedaży


4. Sposoby i terminy płatności za produkt


5. Koszt, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru produktu


6. Reklamacja produktu


7. POZASˇDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8. PRAWO ODSTˇPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

9. Postanowienia końcowe

Ilość twoich zakupów:
1
na kwotę:
99 zł
+ koszt przeyłki
Akcje auto-tuning gałek na allegro

Galeria real


podswietlana gałka
podswietlana galka.jpg
podœwietlana gałka biegów.jpg
audi a2
podœwietlana gałka zmiany biegów led
podœwietlane gałki ledowo

All trademarks and company names have been used for informational purposes only. The technical data contained on the www.galki.pl website is for informational purposes only, does not constitute an offer within the meaning of Art.66 par.1 of the Civil Code, and their photos may differ from the products available on sale.